مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید رائد
نام خانوادگی:عبیدی فاطمی
پست الکترونیک:raadalfatemi@hotmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، حقوق ، علوم سیاسی

زندگی نامه

بنده سید رائد عبیدی فرزند کاظم، نام جد طالب. از یک مادر و پدر فرهنگی بدنیا آمده ام. بابا دبیر انگلیسی بود و مادر فوق دیپلم هنرهای آموزشی آشپزی «رحمهما الله» (البته ما تا سال 1361 شمسی) در عراق زندگی می کرده ایم تا اینکه صدام ملعون ما را بیرون کرد بعلت ایرانی الاصل و تمام اموال منقول و غیر منقول را مصادره کرد. در سال 61 شمسى وارد قم شدیم. هواى قم و احوال آن بنده و پدر را وادار کرد تا وارد حوزه علمیه شوم طوری بود که درس کلاسیک بعد از ظهر می رفتم و صبح به دروس حوزوی می پرداختم که هر دو باهم ادامه دهم و سر انجام سال 66-67 دیپلم را گرفتم. بعد از آن دروس حوزوی را ادامه دادم. بعد از اتمام دوره لیسانس حقوق خیلی روی بنده تأثیر گذاشته که کارهای تطبیقی انجام دهم. مهمترین واولین تجربه بنده در این عرصه کتاب "الوقف قانونا و شرعا" که یک تطبیقی بین آراء فقهی علما و قانون مدنی ایران می باشد و در عراق خیلی از آن استقبال شده است، مخصوصا وکلاء و قضات و... که امیدواریم یک آجر در بنای دژ شیعه بنهادیم.