الوقف بین الشریعة والقانون
63 بازدید
محل نشر: بنک معلومات اسلامی فرانسه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب الوقف قانونا وشرعا را بصورت مقالة در اوده ایم که مسائل وقفی ورقبى وعمرى وسکنى را بررسی تطبیقی میان قانون مدنی ایران وآراء فقهاء معظم است